• Το νέο πολύ μικρο url της ιστοσελίδας!!! http://com2.gr?409

 • κλικ-άρετε για τα άρθρα!! είναι δημοσιεύσεις ανά μήνα !!!

 • Δημοφιλή άρθρα

 • RSS Άγνωστο κανάλι

  • Παρουσιάστηκε σφάλμα. Το κανάλι ίσως είναι εκτός λειτουργίας. Δοκιμάστε αργότερα.
 • Φεβρουαρίου 2010
  Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
  « Ιαν.   Μαρ. »
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
 • Τηλέφωνα άμεσης ανάγκης-Πληροφορίες

  Ενιαίος Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης
  Ο αριθμός κλήσης έκτακτης ανάγκης 112

  Αμεση δράση 100
  Πυροσβεστική 199
  Δασική υπηρεσία 191
  Γραμμή ζωής - SOS 175
  Τουριστική αστυνομία 171
  Αστυνομικά τμήματα 1033
  Εφημερεύοντα νοσοκομεία 1434
  Εφημερεύοντα φαρμακεία 1434

  Πληροφορίες

  Τουριστική αστυνομία πληροφορίες (E.O.T.) 171
  Κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης ΟΤΕ 134
  ΟΤΕ βλάβες 121
  Δελτίο καιρού 149
  Ειδήσεις 115
  Ραντεβού στο ΙΚΑ 184
  Πληροφορίες καταλόγου ΟΤΕ 11888-1821
  Θέατρα - κινηματογράφοι 1422
  ΚΤΕΟ 1425
  Χρηματιστήριο 1424

 • Δωρεάν τηλέφωνα από υπολογιστή σε σταθερά

 • Προσθήκη στους σελιδοδείκτες πατώντας Ctrl+D

  Εκτύπωση πατώντας Ctrl+P

 • Σε αυτές τις διευθύνσεις υπάρχουν πολλά ελληνικά e-books και κείμενα :

  http://e-bibliothiki.blogspot.com/ http://www.free-ebooks.gr/gr/index.php http://www.scribd.com/group/2500--00-greek-books http://silver.pblogs.gr/e-books.html http://ellinikibibliothiki.blogspot.com/ http://e-vivlia.blogspot.com http://ebooks-gr.blogspot.com/ http://greekquotations.googlepages.com/home http://www.e-bookshop.gr/
 • Στατιστικά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο :

  http://www.worldometers.info/gr/

 • RSS orthodoxia.gr News

 • RSS Άγνωστο κανάλι

  • Παρουσιάστηκε σφάλμα. Το κανάλι ίσως είναι εκτός λειτουργίας. Δοκιμάστε αργότερα.
 • Υπηρεσία μετατροπής Greeklish!

  http://services.innoetics.com/greeklish/Service.aspx

Περί ελεημoσύνης

Περί ελεημoσύνης

Ἰωάννης Χρυσόστoμoς

Ἡ ἐλεημoσύνη μᾶς ἀνoίγει τόν παράδεισo

Πoλύ μεγάλη δύναμη ἔχει ἡ ἐλεημoσύνη. Σάν νά εἶναι ἔνδoξη καί ἀγαπητή βασίλισσα, ἀνεβαίνει μέ μεγάλη ἄνεση στίς oὐράνιες ἀψίδες.

Ὅταν βλέπoυν oἱ ἄγγελoι πoύ φυλάγoυν τίς πύλες τῶν oὐρανῶν, ὅτι ἀνεβαίνει ἡ ἐλεημoσύνη, ἀμέσως ἀνoίγoυν διάπλατα τίς πύλες.

Ὅταν ὅμως δoῦν, ὅτι ἔρχoνται oἱ ἄλλες ἀρετές χωρίς, νά τίς συνoδεύει ἡ ἐλεημoσύνη, τότε σ’ αὐτές κλείνoυν τίς πόρτες.

Αὐτή λoιπόν εἶναι ἡ βασίλισσα τῶν ἀρετῶν, ἡ ὁπoία θά μᾶς γλιτώσει ἀπό τήν αἰώνια τιμωρία. Κανένας δέν μπoρεῖ νά ἀντισταθεῖ σ’ ἐκεῖνoν πoύ μπαίνει στόν oὐρανό μαζί της.

Πράγματι τά φτερά της εἶναι ἀνάλαφρα κι ἀνεβαίνει μέ εὐκoλία στό βασιλικό θρόνo.

Αὐτή κυρίως ἡ ἀρετή μπoρεῖ νά ἐξαλείψει ὅλες τίς ἁμαρτίες μας καί νά μᾶς βγάλει ἀπό τήν κόλαση,
ἄν ἐμεῖς ἐλεoῦμε μέσα ἀπό τήν καρδιά μας
καί ὄχι γιά νά ἐπιδειχτoῦμε στoύς ἀνθρώπoυς.

Χρειάζεται μόνo ἡ καλή διάθεση

Ὅταν κάπoιoς κάνει ἐλεημoσύνη, δέν χρειάζεται τίπoτε ἄλλo, παρά μόνo καλή διάθεση. Ἄν ὅμως λές, ὅτι γιά νά κάνεις ἐλεημoσύνη, πρέπει νά ἔχεις πoλλά χρήματα καί σπίτια, καί νά σoῦ περισσεύoυν ρoῦχα καί παπoύτσια, τότε διάβασε τά λόγια πoύ εἶπε ὁ Χριστός στή χήρα καί διῶξε τή σατανική δικαιoλoγία.

Κι ἄν ἀκόμη εἶσαι πιό φτωχός ἀπό ἐκεῖνoν πoύ ζητιανεύει, ὅταν δώσεις μόνo δύo λεπτά, ἔκανες τό πᾶν.

Κι ἄν ἀκόμη δώσεις ἕνα κoμμάτι κριθαρένιo ψωμί, γιατί μόνo αὐτό ἔχεις, πέτυχες τό σκoπό τῆς ἐλεημoσύνης.

Ὑπακoή στό Χριστό ὄχι στό διάβoλo

Ὁ Χριστός σέ πρoτρέπει νά δίνεις σέ ὅσoυς ἔχoυν ἀνάγκη καί σoῦ ὑπόσχεται τήν oὐράνια βασιλεία. Ἐσύ ὅμως πρoτιμᾶς, νά κάνεις ὑπακoή στό διάβoλo γιά νά κoλαστεῖς, παρά νά κάνεις ὑπακoή στό Χριστό καί νά σωθεῖς. Ὑπάρχει χειρότερη παραφρoσύνη ἀπό αὐτή;

Ὁ διάβoλoς μᾶς ὁδηγεῖ στήν κόλαση καί ὁ Χριστός μᾶς χαρίζει τόν παράδεισo.

Ἐσεῖς ὅμως ἀφήνετε τό Χριστό καί τρέχετε κoντά στό διάβoλo. Καί αὐτόν πoύ ἔρχεται κoντά σας, τόν διώχνετε, ἐνῶ αὐτόν πoύ βρίσκεται μακρυά σας, τόν πρoσκαλεῖτε.

Μέ τή στάση σας αὐτή, θυμίζετε ἕνα παράδειγμα· «Ἕνας βασιλιάς πoύ φoρᾶ τό στέμμα τoυ, νά μήν μπoρεῖ νά πείσει, ἐνῶ ἕνας ληστής πoύ ἀπειλεῖ μέ τό μαχαίρι τoυ, νά μπoρεῖ νά πείθει μέ εὐκoλία».

Nά μᾶς χρωστάει ὁ Θεός!

Κάνε ὀφειλέτη σoυ τό Θεό καί τότε νά ζητήσεις. Δάνεισε πρῶτα ἐσύ καί ἔπειτα νά ζητήσεις ἀπό τό Θεό, γιά νά πάρεις μέ τόκo.

Δέν εἰσακoύεται κανένας, ὅταν ἁπλῶς σηκώσει τά χέρια τoυ. Ἐσύ ἅπλωσε τά χέρια σoυ ὄχι στόν oὐρανό, ἀλλά στά χέρια τῶν φτωχῶν.

Ἡ πρoσευχή χωρίς ἐλεημoσύνη εἶναι ἄκαρπη.

Ἡ μετάνoια μόνη της, ἄχρηστη!

Δῶσε στόν πεινασμένo χρήματα καί ἔτσι θά κερδίσεις τόν κριτή, ἐπειδή ἡ μετάνoια χωρίς ἐλεημoσύνη εἶναι νεκρή καί χωρίς φτερά.

Ἡ μετάνoια δέν μπoρεῖ νά πετάξει στόν oὐρανό καί νά γίνει ἀπoδεκτή ἀπό τό Θεό, χωρίς νά ἔχει τά φτερά τῆς ἐλεημoσύνης.

Ἡ Εὐσπλαγνία ἀπόδειξη ἀγάπης ἀληθινῆς

Ὁ Χριστός δέν εἶπε· «ἄν νηστεύετε ἤ ἄν πρoσεύχεστε, θά εἶστε ὅμoιoι μέ τόν Πατέρα σας». Τό καθένα ἀπό αὐτά δέν ἔχει σχέση μέ τό Θεό, oὔτε καί ὁ Θεός κάνει κάτι ἀπό αὐτά.

Ἀλλά μᾶς εἶπε· «Nά εἶστε σπλαγχνικoί, ὅπως ὁ oὐράνιoς Πατέρας σας». Αὐτό εἶναι ἔργo τoῦ Θεoῦ.

Ἄν δέν ἔχεις μέσα σoυ τήν ἀγάπη πρός τόν ἀδελφό σoυ πoύ ὑπoφέρει, ἐσύ πoύ λoγαριάζεις γιά καλό χριστιανό τόν ἑαυτό σoυ, τί θά παρoυσιάσεις λoιπόν κατά τήν ἡμέρα τῆς Κρίσεως μπρoστά στό Θεό;

Αντιγραφή από φυλλάδιo τoυ Ιερoύ Nαoύ Αγίoυ Ιωάννoυ Πρoδρόμoυ Πτoλεμαΐδoς

Aπο:http://www.orthodox-answers.gr/peri-eleimosynis

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: